Zasieg 

Dla prawidłowego funkcjonowania połączenia z Internetem potrzebna jest bezpośrednia widoczność pomiędzy anteną HotSpota, a anteną użytkownika. Można wówczas oczekiwać zasięgów do 200 ? 500 metrów. Przy braku bezpośredniej widoczności /anteny przesłaniane przez budynki, drzewa itp./, w szczególności przy zastosowaniu anten wewnętrznych zasięg spada do 25 - 50 m.  Na zasięg, a więc możliwość połączenia z Internetem ma wpływ wiele innych czynników, z których najważniejsze to: zysk anteny abonenckiej, czułość karty sieciowej, długość i rodzaj /tłumienie/ przewodu pomiędzy anteną a kartą wifi, obecność w pobliżu innych nadajników pracujących na częstotliwości 2,4 GHz ich moce i kanały na których pracują. Przy zastosowaniu u abonenta anteny zewnętrznej oraz uwzględnieniu w/w czynników zasięg może wzrosnąć do 1 nawet do 5  km. 

Połączenie 

Aby nawiązać połączenie w sieci Internet należy dysponować komputerem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową /radiowa karta sieciowa, interfejs radiowy, karta wifi/ standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4 GHz) oraz znajdować się w zasięgu któregokolwiek z w/w punktów dostępowych HotSpot. 

Konfiguracja Połączenia 
Do połączenia nie jest wymagany określony system operacyjny, musi on umożliwiać instalację adaptera bezprzewodowego /karty wifi/ oraz obsługę protokołu TCP/IP. W komputerze należy włączyć interfejs radiowy /kartę radiową/ i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć z odpowiednim SSIDem /nazwą sieci/. Do połączenia nie są wymagane żadne hasła. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Instrukcja konfiguracji sieci 

Krok 1
Sprawdź czy Twój komputer posiada poprawnie zainstalowaną kartę radiową w standardzie IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4GHz 

Krok 2 
Komputer musi znajdować się w pobliżu nadajnika HotSpota, antena komputera (karty sieciowej) powinna mieć widoczność z anteną HotSpota 

Krok 3 
Wyszukaj dostępne sieci bezprzewodowe za pomocą oprogramowania dostarczonego wraz z kartą sieciową lub oprogramowania systemu operacyjnego. Zazwyczaj pojawia się kilka sieci bezprzewodowych. Jeśli choć jedna z nich posiada nazwę jedlnia.hotspot.pl jesteś w zasięgu darmowego Internetu. Jeżeli aplikacja na to pozwala sprawdź czy dochodząca moc sygnału jest właściwa do zrealizowania połączenia 

Krok 4 
Połącz się z HotSpotem wybierając opcję nawiązania połączenia. Jeżeli masz problemy, oznacza to prawdopodobnie, że znajdujesz się w zbyt dużej odległości od HotSpota. Spróbuj zastosować antenę zewnętrzną kierunkową, sprawdź widoczność pomiędzy Twoją anteną, a anteną HotSpota.  

Krok 5 
Jeżeli udało Ci się połączyć powinien pojawić się ekran powitalny: Po naciśnięciu przycisku ?Login? pojawia się strona www.algo.com.pl i jesteś w sieci Internet 

Krok 6
Możesz surfować w Interneci

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi non eleifend leo. Cras tellus magna

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi non eleifend leo. Cras tellus magna

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi non eleifend leo. Cras tellus magna