Praca - Kierownik produkcji

Miejsce pracy: Radom

 

Wymagania:

 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 • Umiejętność zarządzania dużym zespołem pracowników.
 • Znajomość nowoczesnych zasad zarządzania procesem produkcyjnym.
 • Umiejętność analizowania oraz optymalizacji procesu produkcyjnego.
 • Mile widziana praktyczna wiedza we wdrożeniu narzędzi Lean Manufacturing.
 • Umiejętność szybkiej analizy bieżącej sytuacji i podejmowania stosownych działań.
 • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz skuteczność działania.
 • Znajomość technologii produkcji oraz parku maszynowego używanego przy produkcji stolarki otworowej będzie dodatkowym atutem.
 • Prawo jazdy kat.B

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie właściwej organizacji pracy w podległym obszarze produkcji poprzez sprawowanie nadzoru nad podległymi pracownikami, w tym nad przestrzeganiem przez nich dyscypliny, czasu pracy, przepisów bhp i ppoż.
 • Realizowanie planu produkcyjnego poprzez zapewnienie i właściwe wykorzystanie zasobów, prawidłowe koordynowanie pracy w podległym obszarze oraz współpracowanie z innymi działami w celu usunięcia zakłóceń występujących w toku produkcji.
 • Kontrolowanie ilości i jakości produkcji, analizowanie przyczyn powstawania wad, podejmowanie działań w celu minimalizowania ryzyka ich wystąpienia.
 • Stałe optymalizowanie procesów produkcyjnych w zarządzanym obszarze.
 • Analizowanie i ocenianie skuteczności podejmowania działań.
 • Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości na podległych stanowiskach produkcyjnych.
 • Bieżące informowanie przełożonych o wszelkich istotnych zdarzeniach.

W zamian oferujemy:

 • Zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy o pracę.
 • Indywidualny cykl szkoleń przygotowujących do obsługi maszyn na linii produkcyjnej.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione między innymi od osiąganych wyników.
 • Wysokie rekompensaty dla zatrudnionych w systemie zmianowym.
 • Nagrody za przestrzeganie przepisów bhp.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez różne formy szkoleń.

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie.

Czekamy na Twoje CV

Jeśli w tym momencie nie znalazłeś dla siebie ciekawych wyzwań, ale podoba Ci się firma i projekty przez nas realizowane, prześlij nam swoje CV na adres: praca@algo.com.pl.
Stale się rozwijamy i możliwe, że Twoje kompetencje jutro będą nam potrzebne.

Pracowników naszej firmy pozyskujemy w ramach rekrutacji wewnętrznej oraz zewnętrznej z zachowaniem zasady równości wszystkich Kandydatów. Wybierając nowych Pracowników zwracamy uwagę nie tylko na poziom kompetencji, ale również na motywację do podjęcia pracy oraz dopasowanie do kultury organizacyjnej naszej firmy.

Proces rekrutacji przebiega w następujący sposób:

 • Analiza aplikacji
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Test techniczny
 • Wynik rekrutacji