ALGO Poland Sp. z o. o. jest partnerem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w zakresie sprzedaży podpisów Sigillum. Prowadzimy Punkt Rejestracji na terenie dawnego województwa radomskiego.

Zgodnie z Ustawą o Podpisie Elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku „dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi”.

Podpis elektroniczny umożliwia między innymi:

  • Elektroniczną wymianę informacji oraz kontaktowanie się z urzędami administracji publicznej,
  • Wysyłanie deklaracji ZUS i podatkowych do US,
  • Podpisywanie i składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • Kontakt z urzędem celnym poprzez system EMCS,
  • Podpisywanie faktur elektronicznych,
  • Składanie dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej,
  • Elektroniczne podpisywanie dokumentów,
  • Zawieranie umów przez Internet,
  • Dokonywanie bezpiecznych transakcji elektronicznych przez Internet.

Baza wiedzy

PWPW uruchomiło na swojej stronie Bazę Wiedzy która zawiera informacje przydatne dla użytkowników naszych programów, w tym odpowiedzi na pytania najczęściej kierowane do serwisu.  (kliknij tu)

Elektroniczny Punktu Rejestracji (EPR)

Elektroniczny Punkt Rejestracji to wygodny dostęp do usług certyfikacyjnych.