ALGO Polen Spółka z o. o. hat eine Betriebssicherheitsbescheinigung:

  • ESA SECRET - dritter Grad
  • SECRET UE - dritter Grad
  • NATO SECRET - dritte Ebene
  • STRENG GEHEIM - Zweite Stufe

Das Arbeitssicherheitszertifikat ist ein Dokument, das die Fähigkeit von ALGO Poland Sp. z o. Ö. um den Schutz geheimer Informationen zu gewährleisten. Es wurde von der Internal Security Agency nach einer entsprechenden Prüfung ausgestellt.

Das oben genannte Zertifikat berechtigt das Unternehmen zur Umsetzung von Projekten, die in direktem Zusammenhang mit dem Zugang zu geheimen Informationen stehen, und zwar unter Beibehaltung der höchsten Servicequalität im Einklang mit Sicherheitsstandards.

 

Uzyskane uprawnienia mają szczególne znaczenie dla wykonywania prac dla sektora administracji publicznej oraz mundurowego, czyli wszędzie tam, gdzie informacje niejawne stanowią tajemnicę państwową.

Otrzymanie świadectwa to dla nas kolejny i znaczący krok, który otworzył przed nami nowe możliwości i wyzwania oraz pozwolił nam podnieść standard świadczonych przez nas usług

Świadectwo wydała naszej firmie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania sprawdzającego