Kontakt

 

ALGO Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Świętokrzyska 31/35
26-600 Radom, Poland

e-mail. info@algo.com.pl
tel.  +48 48 380 10 00
fax. +48 48 380 10 01 ( tylko FAX )

ALGO POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ulicy Świętokrzyska 31/35 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000539525 z kapitałem zakładowym 100.000 zł.
 
NIP/TAX: PL 9482602669,
Regon: 0000360665396,
Bank: BPS SA O/Radom PL 06 1930 1871 2370 0349 1931 0001 - PLN
 

Biuro Obsługi Klienta:
ul.Świętokrzyska 31/35 (wjazd od ul.Gajowej)
26-600 Radom
tel. BOK 48 380 10 00
e-mail. bok@algo.com.pl

Godziny pracy BOK:
poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:00

Godziny pracy serwisu:
poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:00

Produkcja i Magazyn
ul. Energetyków 16
26-600 Radom
tel.
e-mail.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek od 7:00 do 23:00