ALGO Pologne Spółka z o. O. Possède un certificat de sécurité industrielle :

  • ESA SECRET - troisième degré
  • SECRET UE - troisième degré
  • SECRET OTAN - troisième niveau
  • TOP SECRET - Deuxième étape

Le certificat de sécurité industrielle est un document confirmant la capacité d'ALGO Poland Sp. z o. o. pour assurer la protection des informations classifiées. Il a été délivré par l'Agence de sécurité intérieure après un audit approprié.

Le certificat ci-dessus autorise la Société à mettre en œuvre des projets directement liés à l'accès aux informations classifiées tout en maintenant le plus haut niveau de qualité de service, conformément aux normes de sécurité.

 

Uzyskane uprawnienia mają szczególne znaczenie dla wykonywania prac dla sektora administracji publicznej oraz mundurowego, czyli wszędzie tam, gdzie informacje niejawne stanowią tajemnicę państwową.

Otrzymanie świadectwa to dla nas kolejny i znaczący krok, który otworzył przed nami nowe możliwości i wyzwania oraz pozwolił nam podnieść standard świadczonych przez nas usług

Świadectwo wydała naszej firmie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania sprawdzającego