ALGO Poland Spółka z o. o. posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego:

  • ESA SECRET - trzeci stopień
  • SECRET UE - trzeci stopień
  • NATO SECRET - trzeci stopień
  • ŚCIŚLE TAJNE – stopień drugi

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego to dokument potwierdzający zdolność ALGO Poland Sp. z o. o. do zapewnienia ochrony informacji niejawnych. Zostało wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego po wykonaniu stosownego audytu.

Powyższe świadectwo uprawnia Spółkę do realizacji projektów bezpośrednio związanych z dostępem do informacji niejawnych przy zachowaniu najwyższego poziomu jakości usług, zgodnego ze standardami bezpieczeństwa.

 

Uzyskane uprawnienia mają szczególne znaczenie dla wykonywania prac dla sektora administracji publicznej oraz mundurowego, czyli wszędzie tam, gdzie informacje niejawne stanowią tajemnicę państwową.

Otrzymanie świadectwa to dla nas kolejny i znaczący krok, który otworzył przed nami nowe możliwości i wyzwania oraz pozwolił nam podnieść standard świadczonych przez nas usług

Świadectwo wydała naszej firmie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania sprawdzającego