ALGO Polonia Spółka z o. o. Cuenta con Certificado de Seguridad Industrial:

  • ESA SECRETO - tercer grado
  • SECRETO UE - tercer grado
  • SECRETO DE LA OTAN - tercer nivel
  • MÁXIMO SECRETO - Segunda Etapa

El certificado de seguridad industrial es un documento que confirma la capacidad de ALGO Poland Sp. zo o para garantizar la protección de la información clasificada. Fue emitido por la Agencia de Seguridad Interior después de una auditoría adecuada.

El certificado anterior faculta a la Compañía para implementar proyectos directamente relacionados con el acceso a información clasificada manteniendo el más alto nivel de calidad de servicio, de acuerdo con los estándares de seguridad.

 

Uzyskane uprawnienia mają szczególne znaczenie dla wykonywania prac dla sektora administracji publicznej oraz mundurowego, czyli wszędzie tam, gdzie informacje niejawne stanowią tajemnicę państwową.

Otrzymanie świadectwa to dla nas kolejny i znaczący krok, który otworzył przed nami nowe możliwości i wyzwania oraz pozwolił nam podnieść standard świadczonych przez nas usług

Świadectwo wydała naszej firmie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania sprawdzającego