Działalność społeczna

ALGO od początku istnienia, czyli od 2004 roku, podejmuje szereg działań społecznych realizujących wartości firmy. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie firmy to duża odpowiedzialność – nie tylko biznesowa, ale także społeczna. Chcemy więc pozytywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość – w związku z tym podejmujemy działania, które mają na celu poprawę życia radomskiej społeczności.

Jedną z naszych inicjatyw jest działalność w Stowarzyszeniu CZARNI Radom, w ramach której wspieramy rozwój siatkówki i pomagamy młodym, utalentowanym ludziom rozwijać ich sportowe pasje. Dbamy także o zachowanie dobrych relacji z lokalnymi społecznościami poprzez pomoc charytatywną, sponsoring lokalnych uroczystości oraz ochronę środowiska.

Oprócz podejmowania działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu staramy się także prezentować etyczne postawy w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi. Terminowość rozliczeń, troska o jakość usług oraz sprawne rozwiązywanie problemów to w naszej firmie standard.

W swojej działalności nie zapominamy o otaczających nas ludziach. Nasza działalność jest wpisana w wiele miejsc w Polsce. Dlatego zachowanie dobrych relacji z lokalnymi społecznościami, m.in. poprzez pomoc charytatywną, sponsoring lokalnych uroczystości oraz ochronę środowiska, należy do naszych priorytetów.

Poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu prezentujemy etyczną postawę w relacjach z Klientami i partnerami biznesowymi. Terminowość rozliczeń, dbanie o jakość dostarczanej usługi oraz monitorowanie i sprawne załatwianie wszelkich zgłaszanych uwag i problemów to standard w jakości obsługi naszej firmy.