Inteligentne miasto

Usługi typu Smart City zapewniają lepszą organizację, sprawną wymianę informacji oraz integrację witalnych procesów biznesowych miasta. Wdrażanie usług inteligentnych w mieście to nie tylko wybór pozycji z oferty – to także analiza potrzeb, wymagań, możliwości i sposobu wdrażania usług, a także określenia możliwości finansowania i dobór modelu inwestycyjnego i eksploatacyjnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy rozwiązania pochodzące od zarówno wiodących światowych firm, jak i mniejszych producentów dostarczających produkty na każdą kieszeń. Każdorazowo realizujemy usługi na miarę Państwa dzielnicy, miasta, gminy w możliwie krótkim czasie, bez konieczności inwestowania w kosztowną infrastrukturę teletransmisyjną.

Zarządzanie infrastrukturą

Smart City pozwala kompleksowo zarządzać infrastrukturą miast oraz sterować nią w czasie rzeczywistym. Wykorzystując najnowsze technologie, w tym transmisję danych w standardach IoT (LoraWAN) oraz infrastrukturę istniejących operatorów, np. sieci LTE, można monitorować miasto poprzez:

 • Określanie poziomu zanieczyszczenia środowiska,
 • Zarządzanie ruchem ulicznym,
 • Wspomaganie działania służb miejskich,
 • Zarządzanie systemem oświetlenia,
 • Zarządzanie systemem wodociągowym i kanalizacyjnym.

Sprawne zarządzanie infrastrukturą:

 • Znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców,
 • Wspomaga realizowanie wspólnych programów,
 • Ułatwia korzystanie z obiektów użyteczności publicznej,
 • Zmniejsza zanieczyszczenie środowiska,
 • Zmniejsza czas reakcji w sytuacjach kryzysowych,
 • Obniża koszty administracyjne.

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe to systemy łączące różnorodne technologie (telekomunikacyjne, informatyczne, automatyczne i pomiarowe) oraz techniki zarządzania transportem celem ochrony życia uczestników ruchu, zwiększania efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego.

ITS to między innymi:

 • System sterowania sygnalizacją świetlną,
 • System płatnego wjazdu do centrum miasta,
 • System dynamicznej informacji pasażerskiej,
 • System informujący o natężeniu ruchu i niecodziennych wydarzeniach,
 • Monitoring i nadzór transportu substancji niebezpiecznych.

Stosowanie ITS to liczne korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i firm logistycznych oraz transportowych oraz innowacyjny sposób na zwiększenie płynności funkcjonowania miasta.

Monitoring

System monitoringu w rozwiązaniach Smart City jest szeroko stosowany w monitoringu wizyjnym oraz wysoko rozwiniętych systemach monitorujących zużycie energii elektrycznej i prognozujących stan środowiska.

Monitoring wizyjny pozwala na znaczną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców – rozmieszczony w mieście system kamer dostosowany do wymogów poszczególnych służb miejskich wspomaga działania policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej. Umożliwia on rozpoznawanie twarzy, wykrywanie kradzieży i wtargnięć, informowanie o pożarach i niebezpiecznych zdarzeniach, liczenie osób, odczytywanie tablic rejestracyjnych oraz alarmowanie o pozostawionych bez opieki przedmiotach.

Systemy monitorujące zużycie energii i prognozujące stan środowiska pomagają dostosować ilość światła do bieżącego zapotrzebowania, wykrywać usterki, poprawić bezpieczeństwo na drogach oraz kontrolować i zmniejszać koszty. Możliwe jest również monitorowanie zanieczyszczenia powietrza w miastach i prowadzenie dodatkowych pomiarów wykraczających poza działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Systemy umożliwiają również informowanie mieszkańców o obecnym stanie powietrza poprzez tablice informacyjne, portal internetowy oraz aplikacje mobilne.

Nasze rozwiązania znacznie ułatwiają życie mieszkańców miast.

Wspieramy:

 • Zarządzanie infrastrukturą,
 • Inteligentne systemy transportowe,
 • Monitoring miast,
 • Systemy ładowania pojazdów elektrycznych,

Działania naszej firmy koncentrują się na dostawie kompleksowej infrastruktury dla systemów inteligentnego miasta.