Infrastruktura

W 2007 roku, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, rozpoczęliśmy pracę nad własną infrastrukturą telekomunikacyjną, którą chcemy udostępnić operatorom w oparciu o model długoterminowego wynajmu. Obecnie w naszej dyspozycji posiadamy ponad 120 obiektów przeznaczonych pod wynajem dla operatorów telekomunikacyjnych, a cały czas pracujemy nad budową nowych obiektów  na terenie całego kraju.

Dotychczas współużytkowanie wieży telekomunikacyjnej przez kilku operatorów wiązało się z szeregiem utrudnień i ograniczeń wynikających m.in. z konkurencji rynkowej, czy rozbieżnymi standardami technicznymi. Dzięki naszemu doświadczeniu, stworzyliśmy unikalną ofertę, która w oparciu o niestandardowe potrzeby operatorów oferuje różnorodne scenariusze optymalizacji kosztów po stronie operatora.

W ramach usługi oferujemy:

  • przejęcie odpowiedzialności za eksploatację,
  • realizację procesu budowlanego w wskazanym obszarze (akwizycja, projektowanie, budowa, implementacja sprzętu),
  • realizację prac adaptacyjnych,
  • utrzymanie obiektów wieżowych i infrastruktury teletechnicznej,
  • monitoring,
  • nadzór nad dostępem,
  • zapewnienie energii elektrycznej na obiektach,

Obecnie w swojej bazie posiadamy ponad  280 obiektów przeznaczonych pod instalacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz ponad 3000 działek przeznaczonych pod budowę obiektów telekomunikacyjnych.

Cały czas poszerzamy swoje portfolio gruntów miedzy innymi  o grunty przeznaczone pod budowę farm fotowoltaicznych.

Rynek dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce dopiero się kształtuje i jako kraj jesteśmy na bardzo wczesnym etapie jego rozwoju. Wszyscy analitycy są jednak zgodni, że jest to kierunek, w którym zmierzać będzie branża telekomunikacyjna.

 

Obecnie w Europie znajduje się ok. 600 tys. wież i masztów telekomunikacyjnych – z czego 18% z nich jest w rękach wyspecjalizowanych firm i funduszy infrastrukturalnych. Według analiz TowerXchange, oszczędności operatorów z wydzierżawienia wieży mogą sięgać od 25% do 35% kosztów operacyjnych.

Skontaktuj się z nami!

Zaoferujemy Ci najlepsze rozwiązanie spełniające twoje wymagania.