ALGO Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Rozbudowa przedsiębiorstwa ALGO POLAND dzięki wprowadzeniu na rynek nowej innowacyjnej wieży telekomunikacyjnej „ZERO SITE”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki ALGO Poland na rynku krajowym i międzynarodowym.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 945 035  złotych

Przedsiębiorstwo Techniczno Innowacyjne ALGO obecnie ALGO Poland Sp. z o.o. realizowało projekt pt.:

Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawca, a jej partnerami handlowymi

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013  (www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-14-155/13-00

Wartość Projektu: 3 635 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 817 500,00 PLN

 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka